dimecres, 20 de gener de 2010

Sant Antoni Abat

La primera referència bibliogràfica no apareix fins a finals del segle XIX. Aquesta menció, amb ànim de ser un recull etnogràfic de les festes celebrades a Manlleu amb motiu de Sant Antoni Abat és de 1893. Aleshores, el 17 de gener, només festejaven els taverners i els traginers. Aquesta associació es devia, probablement, als continuats contactes que tenien els dos oficis en desenvolupar la seva feina. Domènec Torrent i Garriga, d’aquella època n’explica: “En la víspera de dicho día una orquesta recorre las calles de la población, acompanyada de un buen número de taberneros y arrieros con hacha, deteniéndose en las casas que crían alguna caballería, para hacer una tocata”. L’endemà, el dia de la festivitat, “se celebra oficio solemne á toda orquesta en la iglesia parroquial; y concluido éste, se llevan las caballerías, muy enjaezadas, á la plaza Mayor, donde va el párroco ú otro sacerdote á bendecirlas. Seguidamente los arrieros, montados en sus corceles, recorren las calles al son de una nutrida orquesta, abriendo la marcha tres ginetes con una vistosa bandera, en la que está bordada la efigie de san Antonio”. Acabada la cercavila “hay corrida de caballos y otros ejercicios hípicos en la carretera de Torelló”.

El traspàs del segle XIX al segle XX va suposar una mena de trasbals per al calendari festiu manlleuenc. La industrialització va sacsejar els fonament de la societat i van canviar molts hàbits i costums. La festa de sant Antoni, però, va perdurar gairebé sense canvis. Es va generar, però, una doble personalitat dins la mateixa entitats: per una banda, la pabordia de Sant Antoni –que procurava per la celebració dels actes religiosos i que posseïa una bandera pròpia- i l’associació –o més conegut com a gremi- dels Tonis que convocava les activitats de tipus lúdic i els diferents passants o cercaviles. Superada la guerra civil espanyola, en la qual va ser cremada l’ensenya de la pabordia, les dues organitzacions, religiosa i cívica, van recuperar i continuar amb la labor respectiva. Una nova bandera de la pabordia va passar a presidir l’ofici solemne; a part de la festivitat del seu patró, només sortia pels carrers de Manlleu en representació de l’entitat amb
motiu de les processons de Corpus i de Festa Major. Va ser aleshores quan es va confeccionar un nou estendard representant la part lúdica de la festa i que van lluir, des d’aleshores, el banderer i cordonistes en representació de l’associació.

A mitjan segle XX, la devoció a sant Antoni, protector del animals domèstics i de treball, tenia una connotació festiva que encara perdura. El programa, qcontenia Ofici matinal, a l’església parroquial. Eren dos els Oficis que se celebraven: primer el de l’”Administració parroquial de Sant Antoni Abat”, que cuidava de l’Altar del Sant en el temple antic i que comptava amb bandera pròpia, i l’Ofici “dels Tonis” patrocinat pel gremi que feia la festa. En aquest darrer, també s’hi duia la bandera gremial, diferent de la de l’Administració, i eren nombrosos els acompanyats dels abanderats que surtien a “treure atxa”. Posava cloenda a l’acte litúrgic del temple el cant dels goigs. Aquests, no eren propis de Manlleu, almenys pel que fa la lletra, tot i que hi ha una edició impresa que així ho fa semblar. Val a dir que no són només eren els traginers qui feien festa per Sant Antoni. També el tenien, i encara en tenen, per Patró els ‘tocinaires’, carnissers, les indústries d’embotits i de la llet i, en general, tots els pagesos. Acabat l’Ofici, els ministres sagrats presidits pel tern de portants de la bandera i acompanyats d’una orquestra anaven a la plaça de Dalt Vila, on s’efectuava la benedicció de cavalleries, que un cop beneïdes segueixen els carrers de la població, fent a la seva manera els “Tres tombs” característics de la diada.

En aquella època, i els anys posteriors, el programa estava format, a més de l’ofici religiós i el passant dels Tres Tombs, per diverses activitats lúdiques.

Goigs en llaor de Sant Antoni Abat Patró del Gremi de Traginers de la Vila de Manlleu. Manlleu: Gráficas Manlleu [s.d.]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada