dissabte, 23 de gener de 2010

Impremtes

La mateixa definició dels goigs indica que, almenys des del segle XVI solen ser impresos en fulls solts, amb tots els seus components gràfics i el seu text. La xilografia i la tipografia van deixar pas a tècniques més modernes com la calcografia i litografia. Darrerament, les noves eines de la tècnica informàtica han revolucionat les possibilitats en el dissenyar i impressió de goigs

Els primers goigs impresos dedicats a advocacions manlleuenques provenen d’impremtes de fora, ja siguin de Vic o de Barcelona. Cal tenir en compte que la primera impremta que funciona a la ciutat vigatana, la primera de la comarca, no ho fa fins a mitjan segle XVIII; es tracta de la de Pere Morera que, posteriorment, serà regentada per la seva vídua i administrada pel seu gendre Joan Dorca. Més endavant, durant el segle XIX, les impremtes Valls i Anglada produeixen la majoria de goigs de la comarca.

No es troben goigs impresos a Manlleu fins ben entrat el segle XX. La Tipografia Manlleuenca, regentada per Antoni Contijoch, edita els que corresponen al període anterior a la Guerra civil. Posteriorment, a les dècades de 1940 i 1950, l’empresa hereva de l’anterior, Gràfiques Manlleu, imprimeix els goigs que apareixen en aquesta època, ja siguin una reedició d’anteriors goigs o de nous. En els darrers anys, s’han sumat a l’edició de goigs noves empreses que s’han dedicat a aquesta vessant editorial. Així, Gràfiques Lumen-Ausiró i Copygraf han editat algunes de les darreres tirades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada